SOM-HI !Baixes
Baixes
Informació
Informació
Millors Webs
Millors Webs
Mail a Som-hi!!!
Mail a Som-hi!!!

  AFEGIR

Pot afegir aquestes linees a la seva web:

<CENTER>
<FORM METHOD="POST" action="http://som-hi.com/cgi-bin/som-hi/som-hi.pl">
<INPUT TYPE="text" NAME="searchtext" SIZE=32 MAXLENGTH=35>
<INPUT TYPE="hidden" NAME="searchtype" VALUE="any">
<INPUT TYPE="submit" NAME="search" value="Som-hi!!!">
<INPUT TYPE="hidden" NAME="i" value="1">
<INPUT TYPE="hidden" NAME="f" value="10">
</FORM>

Gràfic per a linkar a Som-hi!!!  MULTIMEDIA19